Επικοινωνία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας!

Εντός 24ωρών εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας! www.e-metafraseis.gr | Η λύση για τις επίσημες μεταφράσεις.

    Παρουσίαση PPT

    Το επίσημο μεταφραστικό κέντρο της Desknet αναλαμβάνει για εσάς την μετάφραση παρουσιάσεων Power Point (ppt).

    Δημιουργία παρουσίασης PPT – Μετάφραση παρουσίασης PPT

    Το επίσημο μεταφραστικό κέντρο της Desknet  αναλαμβάνει για εσάς την δημιουργία παρουσιάσεων Power Point (ppt) αναφορικά με πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες. Η πτυχιακή ή ακόμα και η διπλωματική εργασία, εκπονείται ατομικά ή και συλλογικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος· στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η προετοιμασία της παρουσίασής της πολλές φορές προβληματίζει ή και δυσκολεύει τον φοιτητή, για αυτό, το μεταφραστικό κέντρο της Desknet, αναλαμβάνει την δημιουργία των παρουσιάσεων αυτών από το μηδέν, βοηθώντας τους φοιτητές να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.