Κοστολόγηση με ένα Click

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας!

Εντός 24ωρών εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας! www.e-metafraseis.gr | Η λύση για τις επίσημες μεταφράσεις.

  Από
  Πρός
  Θέμα
  Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, μέχρι
  Σχόλια
  email*
  Τηλέφωνο*
  Κοστολόγηση

  Επίσημη Μετάφραση

  Επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως δημαρχεία, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια, κ.λπ..

  Επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις

  Επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως δημαρχεία, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια, κ.λπ. που μπορεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή να τις καταθέσει σε κάποια επίσημη αρχή, φορέα ή οργανισμό. Η επικύρωση των επίσημων μεταφράσεων γίνεται από συνεργάτες δικηγόρους της εταιρείας μας με επαρκή γνώση της γλώσσας (βάσει του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 Κώδικα περί Δικηγόρων) προς και από την οποία μεταφράζουν, ενώ παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα επικύρωσης του εγγράφου από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν.

  Με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού μας η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα και με ασφάλεια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μας αποστείλετε το έγγραφο που έχετε προς μετάφραση και επικύρωση και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Το μεταφραστικό κέντρο της DeskNET αποτελεί τη σίγουρη λύση για τις επίσημες μεταφράσεις των πελατών της, καθώς διαθέτει πλήθος αξιόπιστων και έμπειρων, μεταφραστών και δικηγόρων, μέλη δικηγορικών συλλόγων εξειδικευμένων στον τομέα των επίσημων μεταφράσεων.

  Το εξειδικευμένο προσωπικό του μεταφραστικού μας κέντρου είναι σε θέση να διεκπεραιώσει επίσημες μεταφράσεις των κάτωθι κατηγοριών:

  • Επίσημη Μετάφραση ληξιαρχικών πράξεων
  • Επίσημη Μετάφραση διαβατηρίων/ταυτότητας
  • Μεταφράσεις τίτλων σπουδών/πτυχίων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά έγγραφα)
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης.
  • Μεταφράσεις δηλώσεων/ εξουσιοδότησης
  • Μεταφράσεις δικαιολογητικών για πολιτογράφηση.
  • Μεταφράσεις δικαιολογητικών για αίτηση ιθαγένειας.
  • Μεταφράσεις δικαιολογητικών για την κτήση άδειας παραμονής.
  • Μεταφράσεις ποινικών μητρώων.
  • Μεταφράσεις παντός είδους δημοσίων εγγράφων.