Κοστολόγηση με ένα Click

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας!

Εντός 24ωρών εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας! www.e-metafraseis.gr | Η λύση για τις επίσημες μεταφράσεις.

  Από
  Πρός
  Θέμα
  Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, μέχρι
  Σχόλια
  email*
  Τηλέφωνο*
  Κοστολόγηση

  Μετάφραση Εγγράφου

  Τα έγγραφα, αναλόγως την χρήση τους, μεταφράζονται από τους συνεργάτες μας και επικυρώνονται είτε με την σφραγίδα του επίσημου μεταφραστικού μας κέντρου, είτε με σφραγίδα δικηγόρου, επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επικύρωσης και από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο εκάστοτε δικηγόρος.

  Απασχολούμε καταρτισμένους μεταφραστές όλων των γλωσσών και των ειδικοτήτων.

  Το μεταφραστικό κέντρο της Desknet, έχοντας διεκπεραιώσει επιτυχώς τη μετάφραση εγγράφων κάθε ειδικότητας (οικονομικά έγγραφα, νομικά έγγραφα, πιστοποιητικά, διπλώματα, πτυχία κτλ.) έχει αποκτήσει την εμπειρία να κατανοεί πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε αντικειμένου και να προσφέρει έγκυρες λύσεις, υπεύθυνα και άμεσα. Τα έγγραφα, αναλόγως την χρήση τους, μεταφράζονται από τους συνεργάτες μας και επικυρώνονται είτε με την σφραγίδα του επίσημου μεταφραστικού μας κέντρου, είτε με σφραγίδα δικηγόρου, επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επικύρωσης και από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο εκάστοτε δικηγόρος. Η μεταφραστική εταιρεία της Desknet που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, βασιζόμενη στην πρότερη επιτυχημένη της παρουσία στο χώρο των επίσημων μεταφράσεων είναι σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε επίσημα επικυρωμένη ή μη, μετάφραση μέσα στα συμφωνημένα χρονικά πλαίσια και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

  Το εξειδικευμένο προσωπικό του μεταφραστικού μας κέντρου είναι σε θέση να διεκπεραιώσει επίσημες μεταφράσεις των κάτωθι κατηγοριών:

  • Μεταφραση εγγραφων δικαστικών
  • Μεταφράσεις συμβολαίων/συμφωνητικών
  • Μεταφράσεις υπεύθυνων δηλώσεων
  • Μεταφράσεις βεβαιώσεων
  • Μεταφράσεις μισθωτηρίων
  • Μεταφράσεις καταστατικών
  • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
  • Μεταφράσεις φορολογικών εγγράφων
  • Μεταφράσεις παντός είδους επίσημων εγγράφων.