Κοστολόγηση με ένα Click

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας!

Εντός 24ωρών εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας! www.e-metafraseis.gr | Η λύση για τις επίσημες μεταφράσεις.

  Από
  Πρός
  Θέμα
  Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, μέχρι
  Σχόλια
  email*
  Τηλέφωνο*
  Κοστολόγηση

  Μετάφραση ΑΣΕΠ

  Οι μεταφράσεις που παρέχουμε τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι φορείς που είναι υπεύθυνοι προσλήψεων, τόσο για θέσεις τακτικού προσωπικού ή μίσθωσης έργου.

  Λάβε την μετάφραση εντός 2-3 ημερών 

  Αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για να εργαστείτε στον Δημόσιο Τομέα, το μεταφραστικό κέντρο Desknet παρέχει επίσημη, επικυρωμένη μετάφραση για ΑΣΕΠ όλων των απαιτούμενων εγγράφων (τίτλοι σπουδών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά έγγραφα, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης κτλ.), η οποία γίνεται δεκτή από τον ΑΣΕΠ. Οι μεταφράσεις που παρέχουμε τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι φορείς που είναι υπεύθυνοι προσλήψεων, τόσο για θέσεις τακτικού προσωπικού ή μίσθωσης έργου ή ακόμα και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και είναι σύμφωνες πάντοτε με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε προκήρυξης. 

  Οι μεταφράσεις των συνεργατών μας είναι απόλυτα πιστές και ακριβείς στα πρωτότυπα έγγραφα. Γνωρίζοντας πόσο άμεση πρέπει να είναι η ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων στις προκηρύξεις αυτές, φροντίζουμε ώστε οι επίσημες μεταφράσεις να είναι έτοιμες το συντομότερο δυνατό, δηλαδή μέσα σε 1-2 εργάσιμες μέρες. Απευθυνθείτε στο μεταφραστικό μας κέντρο για:

  • Mεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου.
  • Mεταφράσεις πτυχίου.
  • Mεταφράσεις μεταπτυχιακού τίτλου
  • Mεταφράσεις διδακτορικού διπλώματος
  • Mεταφράσεις αναλυτικής βαθμολογίας
  • Mεταφράσεις εγγράφων γλωσσομάθειας
  • Mεταφράσεις ποινικών μητρώων
  • Mεταφράσεις λοιπών δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.