Κοστολόγηση με ένα Click

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας!

Εντός 24ωρών εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας! www.e-metafraseis.gr | Η λύση για τις επίσημες μεταφράσεις.

  Από
  Πρός
  Θέμα
  Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, μέχρι
  Σχόλια
  email*
  Τηλέφωνο*
  Κοστολόγηση

  Μετάφραση Πτυχίου

  Βάσει στατιστικών και εμπειρίας η ζήτηση για τη μετάφραση πτυχίου είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ζήτηση εγγράφου προς μετάφραση. Το μεταφραστικό μας κέντρο δίνει έμφαση στην ορθή απόδοση οποιουδήποτε πτυχίου, ημεδαπής η αλλοδαπής προελεύσεως με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα.

  Αναλαμβάνουμε την μετάφραση οποιοδήποτε είδους πτυχίου

  Υπάρχουν διαφόρων ειδών πτυχία που θα μπορούσαν να είναι το αντικείμενο μετάφρασης και δύναται να χρησιμεύσουν σε αυτόν που την έχει παραγγείλει. Στη Desknet ειδικευόμαστε στις εξής κατηγορίες πτυχίων και πιστοποιητικών.

  1. Πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ Ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων
  2. Πτυχία Ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
  3. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης διαφόρων κλάδων
  4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις Ελληνικές αρχές καθώς και διάφορα άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα ξένων πανεπιστημίων, καθώς και σε προγράμματα ιατρικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
  5. Πτυχία ξένων γλωσσών καθώς και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ( Ενδεικτικά αναφέρονται: Michigan, Cambridge, Proficiency, Lower, UCAS – TIE, TOEIC, TOEFL, IELTS, Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, BULATS, City & Guilds, EDI, Edexcel, ESB, Sorbonne, Certificat, DELF-DALF, Zertifikat Deutsch, Kleines, Mittelstufe, CELI, basico, superior κ.α. ).

  Η ζήτηση για την μετάφραση των ανωτέρω καθώς και άλλων πτυχίων και πιστοποιητικών είναι μεγάλη καθώς η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους σε διάφορους τομείς είναι αδιαπραγμάτευτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους αποφοίτους ξένων πανεπιστημίων που θέλουν να έχουν το πτυχίο τους στα Ελληνικά για εύρεση εργασίας εντός συνόρων, καθώς και όσους χρειάζονται το Ελληνικό τους πτυχίο για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

  Ανεξαρτήτως επιδιώξεων εκ μέρους των ζητούντων μετάφραση πτυχίου τους, το μεταφραστικό μας κέντρο εγγυάται την πιστή απόδοση όσων αναγράφονται στο πρωτότυπο πτυχίο-πιστοποιητικό τους στην γλώσσα της αρεσκείας τους. Επίσημα αναγνωρισμένο και επικυρωμένο σύμφωνα με τους κανόνες νομοθεσίας του Ελληνικού κράτους, για την χρησιμοποίηση του όπου αυτοί επιθυμούν.